Zamówienia publiczne

1.Zapytanie ofertowe „Przygotowanie oraz dostawa posiłków dla uczestników pobytu dziennego i całodobowego w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kociołkach” http://comkociolki.pl/bip/wp-content/uploads/2024/06/zapytanie-ofertowe-1.pdf

2.Zapytanie ofertowe „Przygotowanie oraz dostawa posiłków dla uczestników pobytu dziennego i całodobowego w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kociołkach”
-> http://comkociolki.pl/zapytanie_ofertowe.pdf
-> http://comkociolki.pl/zalaczniki_do_zapytania_ofertowego.odt

3.Zapytanie ofertowe „Przygotowanie oraz dostawa posiłków dla uczestników pobytu dziennego i całodobowego w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kociołkach”

http://comkociolki.pl/bip/wp-content/uploads/2024/06/Zapytanie-ofertowe-2.pdf

4. Zapytanie ofertowe „Zakup i dostawa 1 sztuki urządzenia wielofunkcyjnego A4 laserowego”
-> http://comkociolki.pl/zapytanie_ofertowe_2.pdf
-> http://comkociolki.pl/specyfikacja_2.pdf
-> http://comkociolki.pl/formularz_ofertowy.docx

5.Zapytanie ofertowe „Przygotowanie oraz dostawa posiłków dla uczestników pobytu dziennego i całodobowego w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kociołkach” http://comkociolki.pl/bip/wp-content/uploads/2024/06/zapytanie-ofertowe-3.pdf

6. Zapytanie ofertowe „Zakup, dostawa i instalacja 1 zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem”
-> http://comkociolki.pl/zapytanie_ofertowe_3.pdf
-> http://comkociolki.pl/specyfikacja_3.jpg
-> http://comkociolki.pl/formularz_ofertowy_3.docx

7. Zapytanie ofertowe „Przygotowanie oraz dostawa posiłków dla uczestników pobytu dziennego i całodobowego w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kociołkach”

http://comkociolki.pl/bip/wp-content/uploads/2024/06/zapytanie-ofertowe-4.pdf

8. Tryb podstawowy art. 275 pkt.1 ustawy PZP „Przygotowanie oraz dostawa posiłków dla uczestników pobytu dziennego i całodobowego w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kociołkach.”
http://comkociolki.pl/bip/wp-content/uploads/2024/06/plan-postepowan2024_BZP-00353310_01_P.pdf
http://comkociolki.pl/bip/wp-content/uploads/2024/06/ogloszenie2024_BZP-00354670_01-1.pdf

http://comkociolki.pl/bip/wp-content/uploads/2024/06/SWZ.pdf

http://comkociolki.pl/bip/wp-content/uploads/2024/06/SWZ-ZAL.1-pdf

http://comkociolki.pl/bip/wp-content/uploads/2024/06/SWZ-ZAL.2-pdf

http://comkociolki.pl/bip/wp-content/uploads/2024/06/SWZ-ZAL.3-pdf