Aktualności

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Kociołkach jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 15 osób dorosłych, które posiadają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności:

– 7 osób może skorzystać z pobytu całodobowego (7 dni w tygodniu), zapewniamy: pełne wyżywienie, dostęp do infrastruktury przewidzianej dla mieszkańców (kuchnia, pralnia, sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy, ogród) oraz pomoc fizjoterapeuty, opiekunów i asystentów osób niepełnosprawnych.

 – 8 osób – pobyt dzienny (8 godzin przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku), zapewniamy: 2 posiłki, zajęcia w przygotowanych do tego celu wyposażonych salach, możliwość skorzystania z jadalni, kuchni, sali rehabilitacyjnej.

Szczegóły dotyczące bieżącej działalności dostępne na stronie:

-> https://www.facebook.com/profile.php?id=100091931980857